Reglement

 • De heavensride is een toertocht geen wedstrijd.
 • De voorinschrijving wordt op een door de organisatie te bepalen moment gesloten.
 • Het dragen van een fietshelm wordt ten zeerste geadviseerd.
 • De deelnemers rijden voor eigen risico en kan op geen enkele wijze de stichting aansprakelijk stellen voor opgelopen letsel, verlies van bezittingen en materiële en immateriële schade. Deelnemers dienen verzekerd te zijn tegen persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid.
 • Iedere deelnemer is tijdens de tocht een gewone verkeersdeelnemer. Deelnemers dienen de verkeersregels in acht te nemen.
 • Deelnemers dienen de aanwijzingen van politie en vrijwilligers onverwijld op te volgen.
 • Hoe groot je groep ook is, hou je in ieder geval altijd aan de gedragscode voor wielrenners.
 • Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 • In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
 • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Heavensride zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de stichting.